QuenchTube 4/12Raqun urządzenia BY
Urządzenie opierające swoje działanie o przenośnik taśmowy, umieszczony w specjalnej konstrukcji tunelowej, oraz o  układ  4 wentylatorów i 12 atomizerów z regulowaną intensywnością pracy. Wyposażony w bezstykowy pomiar temperatury z ciągłą kontrolą współczynnika emisyjności. Specjalnie opracowany przez firmę RaQun system chłodzenia pozwala na konfigurację, monitorowanie i archiwizację parametrów każdej z produkowanych odkuwek.


II. QuenchTube 6/18

Podobnie jak powyższym przepadku urządzenie opiera swoje działanie o przenośnik taśmowy, umieszczony w specjalnej konstrukcji tunelowej, ale tym razem wykorzystany jest układ 6 wentylatorów i 18 atomizerów z regulowaną intensywnością pracy. Wyposażony w bezstykowy pomiar temperatury z ciągłą kontrolą współczynnika emisyjności  oraz układ segregacji elementów wadliwych.Specjalnie opracowany przez firmę RaQun system chłodzenia pozwala na konfigurację, monitorowanie i archiwizację parametrów każdej z produkowanych odkuwek.


III. QuenchBath 2000/Inox

Jest modyfikacją klasycznej wanny hartowniczej, wyposażonej w przenośnik, umożliwiający obróbkę cieplną w układzie ciągłym. Umożliwia hartowanie/przesycanie bezpośrednio po procesie kucia. Zastosowany system chłodzenia pozwala na równomierne chłodzenie w całej objętości, z możliwością konfiguracji i monitorowania wszystkich parametrów procesu.

1. MeasureBox 16

Opis funkcjonalności
• rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych,
• wizualizacja wyników przeprowadzonych pomiarów na wykresach,
• możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku

Wyposażenie stanowiska

• 2 moduły pomiarowe analogowe,
• panel przyłączeniowy,
• oprogramowanie pomiarowe (konfiguracja poszczególnych kanałów pomiarowych,
wizualizacja i zapis do pliku).

Dane techniczne

• liczba kanałów analogowych: 8 (wszystkie kanały różnicowe),
• obsługa termopar typu: J,K,T,E,R,S,B,
• wejścia  analogowe: zakres do ustalenia na etapie zamówienia,
• rozdzielczość: 16 bitów,
• szybkość pomiarów max 10/sek,
• akwizycja danych
• konwerter RS na USB,
• program do akwizycji danych pomiarowych


2. MaesureTable 32
 
Opis funkcjonalności

• rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych i cyfrowych,
• wizualizacja wyników przeprowadzonych pomiarów na wykresach,
• możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku

Wyposażenie stanowiska

• laptop,
• 3 moduły pomiarowe analogowe,
• 1 moduł pomiarowy cyfrowy,
• panel przyłączeniowy,
• listwa zasilająca,
• oprogramowanie pomiarowe (konfiguracja poszczególnych kanałów pomiarowych,
wizualizacja i zapis do pliku.

Dane techniczne

• laptop DELL Inspiron   i5 4 1TB 500 GB,
• liczba kanałów analogowych: 24 (wszystkie kanały różnicowe),
• obsługa termopar typu: J,K,T,E,R,S,B,
• wejścia  analogowe: zakres do ustalenia na etapie zamówienia,
• szybkość pomiarów max 10/sek,
• rozdzielczość: 16 bitów,
• liczba kanałów cyfrowych: 8,
• licznik 3kHz,
• częstotliwość wyjść cyfrowych: 1kHz,
• akwizycja danych:
  – przekazywanie danych do komputera za pomocą gniazda USB,
  – program do akwizycji danych pomiarowych

1. Stanowisko do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła w metalach.

Opis funkcjonalności

• wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła w prętach metalowych,
• wyznaczanie rozkładu temperatury w prętach metalowych z jednej strony ogrzewanych, a drugiej chłodzonych,
• synchronizacja ze stanowiskiem pomiarowym,
• wyświetlanie wartości wykonywanych pomiarów oraz ich graficzne przedstawienie na wykresie,
• możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku.

Wyposażenie stanowiska

• próbki w kształcie pręta wykonane z różnych materiałów,
• grzałka elektryczna,
• regulator mocy,
• zasilacz,
• ręczny zawór regulacyjny,
• przepływomierz impulsowy,
• 14 termopar typu T:
  – 11 z nich mierzące temperaturę na powierzchni próbki,
  – 2 z nich mierzące temperaturę na wejściu i wyjściu wody z  chłodnicy,
  – 1 z nich mierząca temperaturę grzałki,
• teflonową obudowę, ograniczająca odbiór ciepła z próbki do otoczenia.
• wyłącznik termiczny,
• listwa przyłączeniowa.

Dane techniczne

Schemat działania stanowiska do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła w metalach. Oznaczenia: T1-T14- czujniki temperatury, R1-regulator mocy, R2 – regulacja natężenia przepływu wody, W-pomiar mocy, G-grzałka, CH- chłodnica.

• badane pręty:
– mosiądz MO59 fi 12mm L=500mm,
– mosiądz MO59 fi 22mm, L=500mm
– 0H18N9 fi 22mm, L=500mm

• grzałka elektryczna: 150W z możliwością regulowania mocy w zakresie 0-100%,

• zawór regulacyjny 1/4”,kontrolujący przepływ cieczy przez chłodnicę,
• przepływomierz impulsowy: zakres przepływu 0.05-3.0 l/min,
• wyłącznik termiczny rozłącza obwód elektryczny przy temperaturze w teflonowej obudowie przekraczającej 160ºC,
• listwa przyłączeniowa 800mm:
– 14 gniazd termoparowych,
– 2 szybko-złączki,
– 3 gniazda pin. 


2.  Stanowisko do badania konwekcji wymuszonej podczas przepływu czynnika w rurze

 Opis funkcjonalności

• badanie wymiany ciepła na drodze konwekcji wymuszonej podczas przepływu czynnika w rurze,
• wyznaczanie konwekcyjnego współczynnika wnikania ciepła (konwekcja wymuszona).
• synchronizacja ze stanowiskiem pomiarowym,
• wyświetlanie wartości wykonywanych pomiarów oraz ich graficzne przedstawienie na wykresie,
• możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku.

Wyposażenie stanowiska

• kanał przepływowy o przekroju kołowym,
• grzałka elektryczna,
• regulator mocy,
• zasilacz,
• zawór  redukcyjny ciśnienie powietrza, rotametr,
• instalację sprężonego powietrza, 
• 4 termopary typu T, umieszczonych na powierzchni próbki oraz na wlocie i wylocie  powietrza,
• listwa przyłączeniowa,
• teflonową obudowę,
• wyłącznik termiczny.

Dane techniczne

Raqun

Schemat działania stanowiska do badania konwekcji wymuszonej podczas przepływu czynnika w rurze. Oznaczenia: T1-T4- czujniki temperatury, R1-regulator mocy, R2 – regulacja natężenia przepływu powietrza, W-pomiar mocy, G-grzałka, RM – rotametr.

• badane pręty:
– mosiądz MO59 fi 12mm L=500mm,
– mosiądz MO59 fi 22mm, L=500mm
– 0H18N9 fi 22mm, L=500mm

• grzałka elektryczna: 150W z możliwością regulowania mocy w zakresie 0-100%,
• zawór regulacyjny 1/4”,kontrolujący przepływ cieczy przez chłodnicę,
• przepływomierz impulsowy: zakres przepływu 0.05-3.0 l/min,
• wyłącznik termiczny rozłącza obwód elektryczny przy temperaturze w teflonowej obudowie przekraczającej 160ºC,
• listwa przyłączeniowa 800mm:
– 14 gniazd termoparowych,
– 2 szybko-złączki,
– 3 gniazda pin.